TIDSROM er kunnskap og løsninger med fokus på et aldersvennlig samfunn og gode liv hele livet. Vi kan ikke stoppe tiden, men vi kan gjøre det beste ut av den.

Hvem er ansvarlig for å gjøre eldrebølgen til en god opplevelse for samfunnet?

Eldrebølgen er den største trusselen for velferdsstaten, og kommer ikke til å overleve dersom vi fortsetter med dagens systemer. Det er behov for å tenke nytt og helhetlig for å løse de utfordringene som kommer, tenke mer preventivt og endre holdningene til den demografiske utviklingen.

Tidsrom – løsninger og inspirasjon for et aldersvennlig samfunn!

Bidra

Fra eldrebølge, til ressursbølge!

Hjem

Hva er egentlig et hjem?

Viten

Lev lenge. Dø fort.

Helse

Er du sprek nok til å bli gammel?

Hva er Tidsrom?

For å gjøre eldrebølgen til en god opplevelse for samfunnet må vi skape et positivt bilde om det å bli eldre og få folk til å ta større ansvar for egen livsplanlegging. Tidsrom.no skal bli en uavhengig plattform som skal dele kunnskap, løsninger og inspirasjon for å bidra til et aldersvennlig samfunn.

kontakt@tidsrom.no Vi søker samarbeidspartnere, ta kontakt!
Les mer om TIDSROM
Tidsrom er et resultat av Floke-initiativet

«Jeg har jobbet med seniorsaker hele livet, men aldri i prosesser som dette. Med dagens utfordringer trenger vi flere samhandlingsprosesser som Floke.»

Wenche Frogn Sellæg, leder i Statens Seniorråd

«Vi ble partner i Demografifloken fordi vi har stor tro på denne måten å jobbe på. Vi ønsker å bygge bedre for eldre, og har allerede fått mange ideer vi tar videre!»

Pål Bøe, Møller Eiendom